Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Yönetici Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

Yönetici Mesleki Sorumluluk Sigortası

Acenteliğimiz diğer branşlarda olduğu gibi YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTALARINDA da uzman bir acentedir. Özellikle Sorumluluk Sigortaları, uzmanlık isteyen bir branştır. Şirket ortağımız Yeminli Mali Müşavir Servet KOZAN Sorumluluk branşının gelişmesinde katkıları olmuş, olmaya da devam eden araştırmacı bir kişidir.

Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır.

Yönetici Sorumluluk sigortası için bir talebiniz olduğu takdirde acenteliğimizi arayınız. Tecrübeleri ve deneyimi ile siz değerli yöneticilerin ve ilgililerin ziyaretine gelelim bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi aktaralım(paylaşalım) veya ekteki yönetici soru formumuzu doldurup gönderiniz size teklif verelim, değerlendirmeniz sonucunda isterseniz poliçenizi gerçekleştiririz.

Sizin de bildiğiniz gibi 6102,6335 sayılı yeni TTK nu Şirket yöneticilerine önemli sorumluluklar getirmiştir.

 • Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.(TTKMadde 369) 203 ila205 inci madde hükmüleri saklıdır.
 • Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça; hem şirkete, hem pay sahiplerine, hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. (TTK Madde 553)
 • Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. (SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri)
 • Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri ışığında; şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmelidir. (SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri)

* İlgili TTK Maddeleri: 202, 203, 204, 205, 320, 369, 553, 557

Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Kimler Sigortalı Olabilir?

A. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerinde Yer Alan
 • Yönetim Kurulu
 • Yönetimde görevli olan yönetim kurulu üyeleri
 • Bağımsız yönetim kurulu üyeleri
 • Yönetimde görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri
 • Komite üyeleri
 • Denetim Kurulu üyesi Yöneticiler
B. CEO / Genel Müdür
 • Departman yöneticileri
 • Yönetici ve Müdürler
 • Amir Yetkisine Haiz kişiler
 • Çalışanlar*

* Yöneticisi veya müdürü ile bir talebe konu olan çalışanlar

Yönetici Sorumluluk Sigortası ile hangi riskler teminat altına alınır ?

 • İstihdam uygulamaları ihlali nedeniyle çalışanlardan gelebilecek manevi tazminat talepleri.
 • Pay sahipleri tarafından yapılan tazminat talepleri.
 • Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer ülkelerdeki sermaye piyasalarını düzenleyen kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları ve diğer yaptırımlar.
 • Finansal tablolarda yapılan raporlama hataları.
 • Halka arz için yayınlanan izahname ve diğer dokümanlarda yapılan yanlış beyanlar ve hatalar.
 • Yasa ve yönetmeliklere uymama sonucu yöneticilere kesilen idari para cezaları. Görevi itibariyle yöneticilere verilen yetkilerin dışına çıkılması.
 • Müteselsil sorumluluktan doğan zararlar.

Sorumlulukta, hasar talepleri kimler tarafından yapılabilir ?

A. Dış faktörlerden dolayı oluşan hasar talepleri
 • Alacaklılar
 • Pay sahipleri
 • Müşteriler (özellikle kurumsal)
 • Tedarikçiler
 • Rakip Şirketler
 • Rekabet Kurumu
 • Vergi otoriteleri
 • İdari veya Resmi Kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar
 • Başka ülkelerdeki sermaye piyasalarını düzenleyen kuruluşlar
 • EPDK
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Yabancı yatırımcılar
 • 13 .Kreditörler
B. İç faktörlerden dolayı oluşan hasar talepleri
 • İflas durumunda tasfiye memurları
 • Bağlı ortaklıklar
 • Şirketin kendisi
 • İstihdam Uygulamaları (Çalışanlar)
 • Şirkette görev yapan diğer yöneticiler

Önemli Not: Burada tüm bilgileri yazmak mümkün değil. Eksiksiz ve daha genişbilgi, teklif istemeniz durumda mümkün olmaktadır. Okunabilmesi için kısa ve özyazılmıştır.

Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.