Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

TEMİNAT KAPSAMI

 

1- Bu sigorta,mesleklerini ifa ederken yetersiz veya hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan dolayı ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı sigortalıyı koruma altına alır.

2- Meslek mensubunun mesleği ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydıyla poliçe başlangıç tarihinden başlayarak geriye dönük 5 yılı ve poliçeli olduğu dönem içinde yapmış olduğu hatalara karşı ister poliçe dönemi içerisinde isterse poliçe bitim tarihinden başlayarak ileriye dönük 5 yıl içerisinde gelsin tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

3- 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM’ lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair;

YMM’ler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Doğru olmaz ise ,tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar, denilmiştir.

Tasdik işleminde, verginin doğru olmamasıyla ilgili ihmal ve kusuru ya da katkısı varsa yani illiyet bağı mevcut ise mükellefle birlikte sorumlu tutulmaktadır. Ve sigortalılarımız poliçemiz ile müteselsilen sorumlu oldukları bu hallere karşı teminat altındadır.

4- Meslek mensubunun olası hata ve kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatının yeterli olması.

5- Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.

6- Bu poliçe bireysel yapılabildiği gibi YMM büroları için de yapılabilmektedir.

7- Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.

8- Yargı benzeri masraflar teminatı;

Hasar prosedürlerinin başlaması için sigortalı’ nın yazılı beyanının yeterli olması / dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödenmesi.

9- YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Bu durum YMM’ yi ailesi dahil yükümlülük ve yaptırımlar altına almaktadır. Yönetmelik YMM’ ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altındadır.

Ancak, ilgili hukuksal süreçler sonunda, YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek bir fiili gerçekleştirdiği tespit edilirse, “Yargı benzeri masraflar” altında verilen tutarlar, YMM’den geri talep edilecektir. Zira kanunen suç teşkil eden bir durum için hiçbir mesleki sorumluluk poliçesi teminat vermemektedir.

10- YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “Yargı benzeri masraflar” teminatı verilecektir. Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin YMM tarafından ya da YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max.100.000.-TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olacaktır.

11- Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata ve kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.

12- Savunma masrafları

Poliçe’ye göre geçerli olan herhangi bir talep durumunda, ilgili talep’in savunması için söz konusu olan savunma masrafları karşılanmaktadır.

13- Kayıp dokümanlar

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

Bu ek teminat, 100.000.-TL tutarında bir max. Alt sorumluluk limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100.000.-TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.

Bu ilave kapsamındaki her bir talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.

14- Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.

15- Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.

16- Halka açık şirketlere ve finansal kurumlara verilen bağımsız denetim hizmetlerinden, kurumsal finansman ve şirket satın almaları veya birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

17- 2.000.000.-TL’den fazla limit veya yurtdışı teminatı talep eden YMM ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net pirimler ve muafiyetler çok farklılık gösterebilir.

18- Yıllık cirosu 750.000.-TL’den fazla olanlar ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

19- Primler ciroya göre değişiklik gösterip, prim tablosunda yer almaktadır.

 

Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.