Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Acenteliğimizin uzman bir acente olmasında, Mesleki sorumluluk sigortalarının gelişmesinde, acenteliğimizin kurucusu Yeminli Mali Müşavir Servet Kozan’ın çok büyük emeği olmuştur. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI konusunda Uzman ve Araştırmacı bir kişidir. Yeminli Mali Müşavir Servet Kozan’ın ve KOZAN SİGORTA ACENTELİĞİMİZİN çalışmaları sonucu hazırladığımız önerileri ANADOLU SİGORTA’YA sunduk. Sorumluluk Sigortası Müdürlüğü’nün yoğun çalışması sonucu, Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesi sizin karşılaşabileceğiniz risklere ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek hale getirilmiştir.

SM,SMMM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

TEMİNAT KAPSAMI:

ANADOLU SİGORTA SM, SMMM’ lerin vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesi durumunda sorumluluğuna neden olan olayın, sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olması ve tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona ermesini izleyen en geç 5 yıl içinde (uzatılmış bildirim süresi) meydana gelmesi durumunda teminat vermektedir.

İdari ve Adli Para Cezaları Meslek Mensubunun en önde gelen karşılaşabileceği bir ceza türüdür. Acenteliğimizin büyük uğraşıları sonucu  ANADOLU SİGORTA İdari ve Adli para cezasını  01.05.2009 Tarihinde Teminata dahil etti ve yürürlüğe girdi.

 

  1. Bu poliçe SM,SMMM’nin müteselsil sorumluluğu gereği ödeyeceği SSK primi, Vergi , Vergi cezası,gecikme zammı ve gecikme faizini temin eder.
  2. Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde, üçüncü kişilere Tazminat ödemesi sonucu, sigortalıya rücu etmesi durumunda da poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde sigortalıyı korur.
  3. Sigortalının mesleki sorumluluğu gereği üçüncü kişilerin ödemek zorunda kalacağı ve sigortalıdan talep edecekleri veya sigortalının müteselsil sorumluluk gereği  ödeyeceği İdari ve Adli Para Cezaları teminat kapsamındadır.
  4. Bu sigorta S.S.K. işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden kaynaklanan zararları da temin eder.
  5. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde ön görülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamındadır.
  6. Manevi tazminat talepleri, Teminata dahildir.
  7. Kesinleşmiş bir idari karar gereğince SM,SMMM’nin mal varlığına Bir KISITLAMA uygulanırsa, kısıtlamadan kurtarılması için ANADOLU SİGORTA gerekli teminat gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir.
  8. SM, SMMM’nin ölümü halinde sigortacı, SM, SMMM’nin sorumlulukları ile ilgili olarak bu poliçe çerçevesinde SM, SMMM’nin mirasçılarını korur.
  9. Bilgi,belge kaybında oluşacak zararlar Teminata dahildir.
  1. Mahkeme ve Savunma masrafları ve Avukatlık ücreti (Avukatlık ücreti asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır.) Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara poliçede belirtilen toplam limiti aşmayacaktır. Avukatın seçilmesi ve atanması sigortalı SM, SMMM’nin sorumluluğundadır. Sigorta şirketi avukat atamaz ,sadece masrafları ve harcamaları belirtilen limite kadar karşılar.

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bilgiler ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim