Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken yaptığı hatalı eylemler nedeniyle sadece poliçe dönemi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir.

 

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

 

  • Sözleşme süresi içinde meydana gelen bir olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme içinde ya da sonrasında zararlara karşı veya,
  • Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde (geriye dönük 5 yıl) sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı, sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.

 

Bu poliçe S.M. veya S.M.M.M. müteselsil sorumluluğu gereği ödemesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammını muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

 

Bu poliçe savunma masraflarını da teminat altına almaktadır.

Sigortacının, sigortalının hatalı eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır:

(i) ilk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonrasında meydana gelmiş olmak
(ii) yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında işlenmiş ve mesleki hizmetleri ile ilgili olmak

 

Not: Bu poliçe, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortacı kabul ettiği takdirde, sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetleri de sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

 

Kredi kartı güvencesiyle sigortalıya ait kredi kartının kaybolması veya çalınması halinde sigortalının yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen kredi kartının üçüncü şahıslar tarafından hileli olarak kullanılmasından doğan zararları teminat altına alır.

 

S.G.K. işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden kaynaklanan tazminat taleplerini teminat altına alır.

 

Bilgi, belge kaybında oluşan zararlar teminat kapsamındadır.

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bigiler  ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim