Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Öğrenim Güvencesi Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

Öğrenim Güvencesi Sigortası

Çocuğunuzun Öğrenimi Sompo Japan Güvencesi Altında!

Çocuk okutan, çocuğunun eğitim sürecini güvence altına almak isteyen sorumluluk sahibi ebeveynler!

Herhangi bir kaza neticesinde yaşam kaybı veya kalıcı sakatlık durumunda çocuğunuzun eğitiminin yarım kalmamasını, mevcut eğitimini sürdürebilmesini sağlayan uygun fiyatlı bir sigorta var.

Poliçe tanziminden itibaren 1 yıl içinde ebeveynin kaza sonucu yaşam kaybına uğraması ya da daimi sakat kalması durumunda seçilen teminat limiti kadar tazminat tutarı çocuklarının eğitiminin devamı amacıyla ödenen geniş kapsamlı bir sigortadır.

Öğrenim Güvencesi Sigortası Neleri Kapsar?

 • Yaşam Kaybı
 • Sürekli Sakatlık
 • Gelir Desteği
 • Bireysel Borç
 • İşsizlik / İflas
 • 7/24 Yardım hizmetlerini kapsamaktadır.

Yaşam Kaybı

Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini yine poliçede lehtar olarak gösterilen çocuklara tek seferde ödenmesi hizmetidir.

Sürekli Sakatlık

Sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 sene zarfında bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin tek seferde ödenmesi hizmetidir.

Gelir Desteği

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, poliçede lehtar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocuklara gelir desteği tazminatı, poliçede belirtilen limitler dahilinde ve yine poliçede belirtilen tazminat süresi hesaplanarak ödenecektir. Ödenecek tazminat bedeli, mağduriyetin yaşandığı tarihten itibaren poliçede lehtar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocukların azami 25 yaşına kadar (26 yaşından gün almamak kaydıyla) aylık olarak hesap edilerek tek seferde kendilerine ödenmesi hizmetidir.

Bireysel Borç

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, kaza tarihinde her ikisinin mevcut olan kredi kartlarına ait borç bakiyesi ve/veya almış olduğu/oldukları banka kredisinin bakiye borcu poliçede belirtilen azami limit dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

İşsizlik İflas

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, çalıştığı kurumdaki iş akdinin feshi ve başka bir iş yerinde çalışmamak kaydıyla veya kendisinin sahibi/ortağı olduğu şirketin iflası sonucu işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen tutarı azami 6 ay süre ile hesap edilerek kendisine tek seferde ödeme yapılmasını teminat altına alır.

Öğrenim Güvencesi Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sigortalı ebeveynin yaşı 18-65 arasında, çocuk/çocukların yaşları 6-25 yaş arasında olan herkes yararlanabilir.

Öğrenim Güvencesi Sigortası Diğer Avantajları;

 • Tek prim ile 8 yıla kadar eğitim süresi
 • Aynı poliçede 3 çocuğa kadar sigortalanabilme
 • Eğitim süresi boyunca aylık gelir desteği
 • Birden fazla çocuğun sigortalanması halinde indirim hakkı
 • Anne ve Babanın aynı poliçede sigortalanabilmesi
 • Bireysel borç teminatı ile 5.000 TL’ye kadar borçların ödenebilmesi
 • İşten çıkarılma/iflas durumunda 6 aylık ödeme

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.