Mesleki Sorumluluk Sigortaları

23 Temmuz 2018

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

  TEMİNAT KAPSAMI   1- Bu sigorta,mesleklerini ifa ederken yetersiz veya hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan dolayı ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı sigortalıyı koruma […]
23 Temmuz 2018

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken […]
23 Temmuz 2018

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

SİGORTANIN KONUSU Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu […]