Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
İşletmeler İçin Çevre Kirliliği Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

İşletmeler İçin Çevre Kirliliği Sigortası

Ülkemizde Çevre Kirliliği Sigortası zorunlu bir poliçe olmamakla beraber, bu konuya yasal mercilerin verdiği önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye yasal mevzuatlarını 2872 ve 5312 no’lu kanunlar ile tamamlamıştır. Avrupa Birliği ile ilişkiler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı detaylandıran yeni yönetmeliklerle birlikte firmaların sorumlulukları gittikçe artmaktadır. Böylelikle de yasal gereklilikler genişlemektedir.

2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi’’ kapsamında 2004/35 EC sayılı Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin iç hukukumuza “Kanun” olarak uyumlaştırılması öngörülmektedir.

Söz konusu Direktif’in amacı; çevresel zararın önlenmesi, zarar oluştu ise bu zararın giderilmesi, faaliyetleri sonucu çevresel zarara sebep olan işletenlerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu tutulmasıdır.

Her firmanın gerek mevcut, gerek geçmiş faaliyetlerinden kaynaklanan belirli seviyelerde çevre riski bulunmaktadır. Çevre sorumluluk sigortası ve maliyeti konularında araştırma yapmak, yöneticilere bu konudaki sorumlulukları için sigorta yaptırmanın risk yönetim maliyeti açısından uzun vadede daha avantajlı olduğunu gösterecektir.

Gulf Sigorta Farkı ve Ayrıcalıkları

  • Gulf Sigorta’da Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları alanında uzmanlaşmış ve derin deneyime sahip risk kabul ve hasar ekipleri görev almaktadır.
  • Ekibimiz çevre sorumluluk ile ilgili yerel kanun, düzenlemeler ve teminat gereklilikleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibidir.
  • Müşterilerimizin faaliyet kapsam ve çeşitliliğine bağlı olarak ihtiyaçlarına özel program hazırlayabilme esnekliği de yine Gulf Sigorta ayrıcalığıyla sunulmaktadır.

Gulf Sigorta tarafından Sorumluluk Sigortaları kategorisinde sunulan Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları işletmeciler ve yükleniciler için iki farklı poliçe olarak tasarlanmıştır.

İşletmeler için Çevre Kirliliği Sigortası

Tedrici (Zaman içinde oluşan) Kirlenmeler 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk ve Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (sadece deniz yetki alanları için geçerlidir) poliçelerinde verilen çevre kirliliği teminatı ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliliği teminatı ile sınırlıdır. Bu durumda tedrici kirlenmeler teminat kapsamı dışında kalır. Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında ise, gerek ani ve kazaen  gerekse tedrici kirlenme teminatı bulunmamakta ve firmalar için yüksek maliyet oluşturacak temizleme masrafları kapsam dışı tutulmaktadır. İşletmeler için özel tasarlanan Gulf Sigorta’nın ilgili poliçesinde ani ve kazaen gerçekleşen kirlenmelere ek olarak tedrici kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.

Sigortalı Sahanın Temizleme Masrafları

Üründe sigortalı sahanın dışına sirayet eden kirlenmelerin yanı sıra sigortalı sahada gerçekleştirilecek temizleme masraflarına da teminat sağlanmaktadır.

Üçüncü Şahıs Maddi ve/veya Bedeni Zararları

Kirlenmeden kaynaklanan üçüncü şahısların maddi ve/veya bedeni zararları teminata dahildir.

Ek Teminatlar

  • Taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmeler
  • Birinci şahısın (Sigortalı’nın) çevre kirliliğine bağlı iş durması kaybı
  • Önceden mevcut olan koşullardan kaynaklı çevre kirliliği teminatı da kapsama dahil edilebilmektedir.