Zorunlu Deprem Sigortası

20 Temmuz 2018

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası – DASK 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu […]
21 Temmuz 2018

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir. Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta […]