YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

21 Temmuz 2018

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasında belirtilen ve ilgili yasa, yönetmelik ve ilişkili mevzuat maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmasından […]
23 Temmuz 2018

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

  TEMİNAT KAPSAMI   1- Bu sigorta,mesleklerini ifa ederken yetersiz veya hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan dolayı ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı sigortalıyı koruma […]