SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

21 Temmuz 2018

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasında belirtilen ve ilgili yasa, yönetmelik ve ilişkili mevzuat maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme […]
23 Temmuz 2018

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken […]