Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

22 Temmuz 2018

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca […]
23 Temmuz 2018

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

SİGORTANIN KONUSU Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu […]