Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Acenteliğimiz diğer branşlarda olduğu gibi BAĞIMSIZ DENETÇİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDA da uzman bir acentedir. Özellikle Sorumluluk Sigortaları, uzmanlık isteyen bir branştır. Şirket ortağımız Yeminli Mali Müşavir Servet KOZAN Sorumluluk Branşı’ nın gelişmesine de katkıları olmuş, olmaya da devam eden araştırmacı bir kişidir.

Bağımsız Denetçi Mesleki Sorumluk Sigortası ile ilgili özet çalışmalarımız aşağıda bulunmaktadır. Bu sigorta, Bağımsız Denetçilerin ve Şirketlerinin bugünü ve yarını için çok önemlidir. Özüne bakıldığı zaman bağımsız denetçi veya şirketlerinin olmazsa olmazıdır.

Talep etmeniz halinde sizin şirketinizin de sigortasını yapmaktan mutluluk duyarız.

ANADOLU SİGORTA BAĞIMSIZ DENETİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigorta Konusu

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak, Sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuat ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilmektedir. Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.

Teminat Limiti

Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tümü, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir durum, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmiş sayılacaktır.

  • Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir kusurlu eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir),
  • Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya,
  • Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.

Tazminatın Ödenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi halinde Sigortalı, poliçe üzerinde belirtilen evrakı Sigortacı ‘ya iletecektir.

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bilgiler ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim