Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.

Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ

Bu bir “claims made” (talebe dayalı) sigorta poliçesidir. Bu police ancak bir Üçüncü Şahıs tarafından Sigortalı aleyhine Sözleşme Dönemi’nde ilk kez Talep’te bulunulması ve aynı Sözleşme Dönemi’nde Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır. Ayrıca, yasal savunma için harcanan tutarlara Muafiyet uygulanacaktır.

Prim’in ödenmesi karşılığında ve işbu poliçedeki tüm hükümlere tabi olmak şartıyla, Sigortacı aşağıdakileri kabul eder.

 

TEMİNATLAR

Bu poliçe ile verilen teminatın kapsamı yalnızca Sözleşme Dönemi içinde Sigortalı aleyhine ilk kez Talep ‘te bulunulması ve bu poliçede belirlenen usulle Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

 

Mesleki Sorumluluk  

Sigortacı, Sigortalı’nın Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi nedeniyle Üçüncü Şahıs’lar tarafından Talep  edilen Tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir. Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi,Mesleki Hizmet ifa edilirken yapılan hata veya ihmaller anlamına gelmektedir.

 

Savunma                     

Sigortacı, işbu Poliçe’nin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir Talep durumunda savunma hakkına sahiptir. Sigortacı, bu Talep’in savunması için sözkonusu olan Savunma Masrafları’nı kendisi karşılayacaktır.

Sigortacı’nın, Hatalı Eylem sonucu ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır: (i) ilk olarak Geriye Yürürlük       Tarihi’nde veya daha sonra meydana gelmiş olmak ve (ii) yalnızca Mesleki Hizmet’in yerine getirilmesi sırasında işlenmiş olmak ve (iii) Hasar Tarihi’nin sözleşme döneminde içinde olması.(iv) Poliçe vadesi öncesinde cezayı doğuracak hata veya ihmalin farkına varılmamış olması.

 

Uzatılan Bildirim Süresi

Sigortacı’nın yenilememesi durumunda Sigortalı bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 30 gün içinde, ilk kez bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir Talep’i Sigortacı’ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

 

Sorumluluk Limiti, Sigortacı’nın hasar durumunda işbu poliçe şartları doğrultusunda ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır.

 

Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önlemleri alınmalı ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düştükten sonra tazminat ödenecektir.

 

İşbu poliçe teminatının bir önşartı olarak, hiçbir Sigortalı önceden Sigortacı’nın onayını almaksızın, herhangi bir yükümlülük alamaz, bir sulh anlaşmasına giremez, bir davayı kabul edemez veya Savunma Masrafları’nı karşılayamaz.

 

 

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bilgiler ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

 

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim